Velkommen til laiv@greenphoto.org

Hei dette er en side som er tilegnet hobbyen levende rollespill. Levende rollespill, eller live roleplaying som hobbyen opprinnelig heter, kom til Norge på slutten av 80-tallet. I Norge har fritidssyselen fått navnet laiv. Blant de som var først ute kan man nevne miljøene i Trondheim og Oslo, som krangler innbitt om hvem som egentlig var først ute. Mitt første møte med laiv var en gang helt på begynnelsen av 90-tallet. Vel om man kan kalle det laiv det som vi holdt på med da. Vi hadde noen trepinner med skumgummi rundt som vi brukte som sverd. En dorull uten papppiten med en hyssingbit festet til en liten trepinne var en kjettingklubbe. Med disse enkle våpnene laget vi små slag, og små korte spill (de varte vel ca. en halv til en time). Dette var laivmiljøet i Grenland sin spede begynnelse. Min første ordentlige laiv var i juni '92, dette var en semihistorisk laiv lagt til året 1163, og plassen var Oksum. En liten tømmerhytte oppi skauen i Porsgrunn. Jeg spillte trellen til den store og rike Bratsberg ætten, og jeg ville bli fri. Det skulle være ting i Grenland og der skulle det være frigiving av en trell. GSRF (Grenland Strategi og Rollespillforening var et faktum) etter denne laiven

Jeg ønsker med denne siden og gi leserne en oversikt over norsk laivhistorie, med spesiell vekt på Grenlandsområdet. Forløpig så ligger bare Grenlandsoversikten ute men har du noe å komme med anngående andre områder av landet så send meg en mail så kanskje det blir lagt ut etterhvert.

Roller jeg har spillt    Laiv i Grenland